Programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química

Línea de investigación:

Ciencias de materiales: estructura y funcionalidad

Grupo de investigación Profesor/a Área de Conocimiento Universidad
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN RIVERA, ENRIQUE CARLOS Quimica Orgánica USC
PEÑA GIL, DIEGO Quimica Orgánica USC
Pérez Meirás, María Dolores Quimica Orgánica USC
Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación (GI-1622) ABOAL SOMOZA, MANUEL Quimica Analítica USC
Barciela Alonso, M.. Del Carmen Quimica Analítica USC
BERMEJO BARRERA, MARIA DEL PILAR Quimica Analítica USC
Domínguez González, María Raquel Quimica Analítica USC
MOREDA PIÑEIRO, ANTONIO Quimica Analítica USC
PEÑA VAZQUEZ, ELENA MARIA Quimica Analítica USC
Nanoherramientas para aplicaciones biomédicas GARCIA SANTOS, MARIA ISABEL Química Fisica USC
Magnetismo e Nanotecnoloxía (GI-1470) LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO Química Fisica USC
VAZQUEZ VAZQUEZ, CARLOS Química Fisica USC
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI , MASSIMO Química Fisica USC
Rivadulla Fernández, José Francisco Química Fisica USC
Química de Sistemas y Química Funcional Supramolecular TORNEIRO ABUIN, MERCEDES Quimica Orgánica USC
MONTENEGRO GARCIA, JAVIER Quimica Orgánica USC
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) ESTEVEZ CABANAS, JUAN CARLOS Quimica Orgánica USC
Fernández Megía, Eduardo Quimica Orgánica USC
FREIRE IRIBARNE, FELIX MANUEL Quimica Orgánica USC
QUIÑOA CABANA, EMILIO Quimica Orgánica USC
RIGUERA VEGA, RICARDO JESUS Quimica Orgánica USC
SECO CASTRO, JOSE MANUEL Quimica Orgánica USC
Novas Metodoloxías Sintéticas (GI-1599) SEIJAS VAZQUEZ, JULIO ANTONIO Quimica Orgánica USC
Vázquez Tato, María del Pilar Quimica Orgánica USC
Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico (GI-2113) CARRO DIAZ, ANTONIA MARIA Quimica Analítica USC
Química de coordinación e supramolecular (GI-2126) FONDO BUSTO, MARIA MATILDE Química Inorgánica USC
Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides (GI-1589) VAZQUEZ TATO, JOSE Química Fisica USC
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN LOPEZ, MANUEL Quimica Orgánica USC
Granja Guillán, Juan Ramón Quimica Orgánica USC
Química Orgánica 1 (QO-1) Vaz Araújo, Belén Quimica Orgánica UVigo
Team Nano Tech (TNT) Salonen, Laura Maria Quimica Orgánica UVigo