Doctoral Programme in Chemical Sciences and Technology

Research line:

Structure and chemical reactivity

Research group Professor Area University
Cartografía de solos e paisaxe,físico-química, degradación e recuperación de solos e augas (GI-1245) FIOL LOPEZ, SARAH Physical chemistry USC
Catálise Organometálica (GI-1603) FAÑANAS MASTRAL, MARTIN Organic chemistry USC
SANCHEZ PEDREGAL, VICTOR MANUEL Organic chemistry USC
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN RIVERA, ENRIQUE CARLOS Organic chemistry USC
PEÑA GIL, DIEGO Organic chemistry USC
Pérez Meirás, María Dolores Organic chemistry USC
Descubrimento e síntese de fármacos (GI-1597) Coelho Cotón, Alberto José Organic chemistry USC
GARCIA MERA, XERARDO XUSTO Organic chemistry USC
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI , MASSIMO Physical chemistry USC
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO ABUIN, MERCEDES Organic chemistry USC
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) QUIÑOA CABANA, EMILIO Organic chemistry USC
Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía (GI-1586) Mosquera Gonzalez, Manuel Physical chemistry USC
RIOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN Physical chemistry USC
Rodríguez Prieto, María de la Flor Physical chemistry USC
Química Cuántica (QF-3) Graña Rodriguez, Ana María Physical chemistry UVigo
Mosquera Castro, Ricardo Antonio Physical chemistry UVigo
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN LOPEZ, MANUEL Organic chemistry USC
MONTENEGRO GARCIA, JAVIER Organic chemistry USC
Química teórica e computacional (GI-1905) CABALEIRO LAGO, ENRIQUE MANUEL Physical chemistry USC
Estévez Valcárcel, Carlos Manuel Physical chemistry USC
FERNANDEZ RAMOS, ANTONIO Physical chemistry USC
FERNANDEZ RODRIGUEZ, BERTA Physical chemistry USC
RODRIGUEZ OTERO, JESUS Physical chemistry USC
VAZQUEZ RODRIGUEZ, SAULO ANGEL Physical chemistry USC
Reactividade e Catálise (GI-1935) GARCIA RIO, LUIS Physical chemistry USC
LEIS FIDALGO, JOSE RAMON Physical chemistry USC
PARAJO MONTES, MARIA MERCEDES Physical chemistry USC
RODRIGUEZ DAFONTE, PEDRO Physical chemistry USC