linea de investigación
CIENCIA DE MATERIALES: ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD

Grupo de investigación Profesor/a Area de Conocimiento Universidad
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN  RIVERA,   ENRIQUE CARLOS Quimica Orgánica USC
PEÑA  GIL,   DIEGO Quimica Orgánica USC
Pérez  Meirás,   María Dolores Quimica Orgánica USC
       
Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación (GI-1622) ABOAL  SOMOZA,   MANUEL Quimica Analítica USC
Barciela  Alonso,   M.. Del Carmen Quimica Analítica USC
BERMEJO  BARRERA,   MARIA DEL PILAR Quimica Analítica USC
Domínguez  González,   María Raquel Quimica Analítica USC
MOREDA  PIÑEIRO,   ANTONIO Quimica Analítica USC
PEÑA  VAZQUEZ,   ELENA MARIA Quimica Analítica USC
       
Grupo de Investigación en Química Molecular e Estructural (GI-1580) GARCIA  SANTOS,   MARIA ISABEL Química Fisica USC
       
Magnetismo e Nanotecnoloxía (GI-1470) LOPEZ  QUINTELA,   MANUEL ARTURO Química Fisica USC
VAZQUEZ  VAZQUEZ,   CARLOS Química Fisica USC
       
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI  ,   MASSIMO Química Fisica USC
Rivadulla  Fernández,   José Francisco Química Fisica USC
       
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO  ABUIN,   MERCEDES Quimica Orgánica USC
       
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) ESTEVEZ  CABANAS,   JUAN CARLOS Quimica Orgánica USC
Fernández  Megía,   Eduardo Quimica Orgánica USC
FREIRE  IRIBARNE,   FELIX MANUEL Quimica Orgánica USC
QUIÑOA  CABANA,   EMILIO Quimica Orgánica USC
RIGUERA  VEGA,   RICARDO JESUS Quimica Orgánica USC
SECO  CASTRO,   JOSE MANUEL Quimica Orgánica USC
       
Novas Metodoloxías Sintéticas (GI-1599) SEIJAS  VAZQUEZ,   JULIO ANTONIO Quimica Orgánica USC
Vázquez  Tato,   María del Pilar Quimica Orgánica USC
       
Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico (GI-2113) CARRO  DIAZ,   ANTONIA MARIA Quimica Analítica USC
       
Química de coordinación e supramolecular (GI-2126) FONDO  BUSTO,   MARIA MATILDE Química Inorgánica USC
       
Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides (GI-1589) VAZQUEZ  TATO,   JOSE Química Fisica USC
       
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN  LOPEZ,   MANUEL Quimica Orgánica USC
Granja  Guillán,   Juan Ramón Quimica Orgánica USC
MONTENEGRO  GARCIA,   JAVIER Quimica Orgánica USC