línea de investigación: ESPECTROSCOPIA

Grupo de investigación Profesor/a Area de Conocimiento Universidad
Catálise Organometálica (GI-1603) SANCHEZ  PEDREGAL,   VICTOR MANUEL Quimica Orgánica USC
       
Cromatografía e Quimiometría (GI-1626) RODRIGUEZ  PEREIRO,   ISAAC Quimica Analítica USC
       
Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación (GI-1622) ABOAL  SOMOZA,   MANUEL Quimica Analítica USC
Barciela  Alonso,   M.. Del Carmen Quimica Analítica USC
BERMEJO  BARRERA,   MARIA DEL PILAR Quimica Analítica USC
Domínguez  González,   María Raquel Quimica Analítica USC
MOREDA  PIÑEIRO,   ANTONIO Quimica Analítica USC
PEÑA  VAZQUEZ,   ELENA MARIA Quimica Analítica USC
       
Grupo de Química Analítica Ambiental y Espectroscopía (QA-2) Bendicho  Hernández,   José Carlos Quimica Analítica UVigo
Lavilla  Beltrán,   María Isela Quimica Analítica UVigo
Pena Pereira, Francisco Javier Quimica Analítica UVigo
       
Grupo de Química Analítica, Automatización, Simplificación, Medios Biolóxicos e Medio Ambiente (GI-1828) YEBRA  BIURRUN,   MARIA DEL CARMEN Quimica Analítica USC
       
Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía (GI-2155) VAZQUEZ  SENTIS,   MARCO EUGENIO Quimica Orgánica USC
       
Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas (GI-2085) LLOMPART  VIZOSO,   MARIA PILAR Quimica Analítica USC
       
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) Fernández  Megía,   Eduardo Quimica Orgánica USC
QUIÑOA  CABANA,   EMILIO Quimica Orgánica USC
SECO  CASTRO,   JOSE MANUEL Quimica Orgánica USC
       
Química Analítica-Lugo (GI-1625) HERRERO  LATORRE,   CARLOS Quimica Analítica USC
       
Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía (GI-1586) AL-SOUFI   ,   WAJIH Química Fisica USC
Mosquera  Gonzalez,   Manuel Química Fisica USC
Novo  Rodríguez,   María de la Merced Química Fisica USC
Rodríguez  Prieto,   María de la Flor Química Fisica USC
       
Química teórica e computacional (GI-1905) FERNANDEZ  RODRIGUEZ,   BERTA Química Fisica USC