línea de investigación: 
ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD QUÍMICA

Grupo de investigación Nombre y Apellidos Area de Conocimiento Universidad
Cartografía de solos e paisaxe,físico-química, degradación e recuperación de solos e augas (GI-1245) FIOL  LOPEZ,   SARAH Química Fisica USC
       
Catálise Organometálica (GI-1603) FAÑANAS  MASTRAL,   MARTIN Quimica Orgánica USC
SANCHEZ  PEDREGAL,   VICTOR MANUEL Quimica Orgánica USC
       
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN  RIVERA,   ENRIQUE CARLOS Quimica Orgánica USC
PEÑA  GIL,   DIEGO Quimica Orgánica USC
Pérez  Meirás,   María Dolores Quimica Orgánica USC
       
Descubrimento e síntese de fármacos (GI-1597) CAAMAÑO  SANTOS,   MARIA OLGA Quimica Orgánica USC
Coelho  Cotón,   Alberto José Quimica Orgánica USC
GARCIA  MERA,   XERARDO XUSTO Quimica Orgánica USC
       
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI  ,   MASSIMO Química Fisica USC
       
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO  ABUIN,   MERCEDES Quimica Orgánica USC
       
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) QUIÑOA  CABANA,   EMILIO Quimica Orgánica USC
       
Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía (GI-1586) Mosquera  Gonzalez,   Manuel Química Fisica USC
RIOS  RODRIGUEZ,   MARIA DEL CARMEN Química Fisica USC
Rodríguez  Prieto,   María de la Flor Química Fisica USC
       
Química Cuántica (QF-3) Graña  Rodriguez,   Ana María Química Fisica UVigo
Mosquera  Castro,   Ricardo Antonio Química Fisica UVigo
       
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN  LOPEZ,   MANUEL Quimica Orgánica USC
MONTENEGRO  GARCIA,   JAVIER Quimica Orgánica USC
       
Química teórica e computacional (GI-1905) CABALEIRO  LAGO,   ENRIQUE MANUEL Química Fisica USC
Estévez Valcárcel, Carlos Manuel Química Fisica USC
FERNANDEZ  RAMOS,   ANTONIO Química Fisica USC
FERNANDEZ  RODRIGUEZ,   BERTA Química Fisica USC
RODRIGUEZ  OTERO,   JESUS Química Fisica USC
VAZQUEZ  RODRIGUEZ,   SAULO ANGEL Química Fisica USC
       
Reactividade e Catálise (GI-1935) GARCIA  RIO,   LUIS Química Fisica USC
LEIS  FIDALGO,   JOSE RAMON Química Fisica USC
PARAJO  MONTES,   MARIA MERCEDES Química Fisica USC
RODRIGUEZ  DAFONTE,   PEDRO Química Fisica USC