línea de investigación: SÍNTESIS Y CATÁLISIS

Grupo de investigación Nombre y Apellidos Area de Conocimiento Universidad
BIOILS_Biologically Active Organic Compounds and Ionic Liquids (QO-2) TOJO  SUAREZ,   EMILIA Quimica Orgánica UVigo
       
Catálise Organometálica (GI-1603) FAÑANAS  MASTRAL,   MARTIN Quimica Orgánica USC
SAA  RODRIGUEZ,   CARLOS EUGENIO Quimica Orgánica USC
VARELA  CARRETE,   JESUS ANGEL Quimica Orgánica USC
       
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) COBAS  MARTINEZ,   AGUSTIN ANTON Quimica Orgánica USC
GUITIAN  RIVERA,   ENRIQUE CARLOS Quimica Orgánica USC
PEÑA  GIL,   DIEGO Quimica Orgánica USC
Pérez  Meirás,   María Dolores Quimica Orgánica USC
       
Descubrimento e síntese de fármacos (GI-1597) Sotelo  Perez,   Eddy Quimica Orgánica USC
       
Deseño, síntese e avaliación médica de compostos bioactivos e novos mateiriais (GI-2105) ALONSO  ALONSO,   RICARDO Quimica Orgánica USC
MOURIÑO  MOSQUERA,   ANTONIO Quimica Orgánica USC
       
Fisicoquímica de Coloides y Superficies (QF-2) Tojo  Suárez,   María Concepción Química Fisica UVigo
       
Magnetismo e Nanotecnoloxía (GI-1470) LOPEZ  QUINTELA,   MANUEL ARTURO Química Fisica USC
VAZQUEZ  VAZQUEZ,   CARLOS Química Fisica USC
LAZZARI  ,   MASSIMO Química Fisica USC
       
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO  ABUIN,   MERCEDES Quimica Orgánica USC
       
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) ESTEVEZ  CABANAS,   JUAN CARLOS Quimica Orgánica USC
Estévez  Cabanas,   Ramón José Quimica Orgánica USC
       
Novas Metodoloxías Sintéticas (GI-1599) SEIJAS  VAZQUEZ,   JULIO ANTONIO Quimica Orgánica USC
Vázquez  Tato,   María del Pilar Quimica Orgánica USC
       
Química Bioinorgánica e Supramolecular (GI-1584) MANEIRO  MANEIRO,   MARCELINO Química Inorgánica USC
       
Química Biolóxica e Supramolecular (GI-1611) GULIAS  COSTA,   MOISES Quimica Orgánica USC
LOPEZ  GARCIA,   FERNANDO JOSE Quimica Orgánica USC
Mascareñas  Cid,   Jose Luis Quimica Orgánica USC
       
Química Macrocíclica e Organometálica (GI-1581) LOPEZ  ESTEVEZ,   SUSANA Quimica Orgánica USC
PEREIRA  LORENZO,   MARIA TERESA Química Inorgánica USC
VILA  ABAD,   JOSE MANUEL Química Inorgánica USC
       
Química Orgánica 1 (QO-1) Álvarez  Rodríguez,   María Rosana Quimica Orgánica UVigo
Muñoz  López,   Luis Quimica Orgánica UVigo
Rodríguez  De Lera,   Ángel Quimica Orgánica UVigo
       
Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides (GI-1589) VAZQUEZ  TATO,   JOSE Química Fisica USC
       
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) Granja  Guillán,   Juan Ramón Quimica Orgánica USC
       
 Reactividade e catálise  (GI-1905)      
GARCIA  RIO,   LUIS Química Fisica USC
PALEO  PILLADO,   MARIA RITA Quimica Orgánica USC
PARAJO  MONTES,   MARIA MERCEDES Química Fisica USC
RODRIGUEZ  DAFONTE,   PEDRO Química Fisica USC
SARDINA  LOPEZ,   FRANCISCO JAVIER Quimica Orgánica USC
       
Síntesis, Estructura y Simulación (QO-3) Fall  Diop,   Yagamare Quimica Orgánica UVigo
Cid Fernández, Magdalena Química Orgánica UVigo
Gómez  Pacios,   Generosa Quimica Orgánica UVigo