Universidad de Santiago de Compostela
Línea de Investigación: Química Analítica

Sublínea de investigación

Grupo de investigación

Director/a del grupo

E1031L01-Aplicación de estratexias fotoquímicas en química analítica

GI-2113-Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico

Carro Díaz, Antonia María

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

 

 

 

E1031L02-Biodispoñibilidade

GI-1622-Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Bermejo Barrera, Pilar

 

 

 

E1031L03-Cromatografía de gases, líquidos e electroforese capilar e acoplamento a espectrometría de masas

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L04-Desenvolvemento de aplicacións analíticas e medioambientais da Foto-SPME

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L05-Desenvolvemento da metodoloxía analítica para a determinación de metais en medios biolóxicos e ambientais

GI-1622-Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Bermejo Barrera, Pilar

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L06-Desenvolvemento de metodoloxía analítica para determinación de produtos naturais, contaminantes persistentes e emerxentes en matrices alimentarias

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L07-Desenvolvemento de modelos de simulación e optimización off-line para procesos cromatográficos

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

 

 

 

E1031L08-Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de contaminantes prioritaria e emerxente en mostras ambientais, agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenois, ftalatos,

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L09-Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de ingredientes de cosméticos e de produtos de limpeza e coidado persoal.

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L10-Determinación de elementos traza en medios biolóxicos, alimentarios e mostras ambientais. Estado da biodispoñibilidade de elementos traza en alimentos

GI-1622-Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Bermejo Barrera, Pilar

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L11-Desenvolvemento de metodoloxías analíticas

GI-1622-Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Bermejo Barrera, Pilar

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L12-Especiación

GI-1622-Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Bermejo Barrera, Pilar

 

 

 

E1031L13-Espectroscopía FIA-CMAPRL

GI-1828-Grupo de Química Analítica, Automatización, Simplificación, Medios Biolóxicos e Medio Ambiente

Yebra Biurrun, María del Carmen

 

 

 

E1031L14-Estudo do potencial antioxidante de viños e subprodutos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento.

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L15-Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subprodutos de degradación

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L16-Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise baseadas na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

GI-2085-Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Lores Aguín, Marta

 

 

 

E1031L17-Preparación de mostras para análise

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

 

 

 

E1031L18-Quimiometría e deseño experimental

GI-1626-Cromatografía e Quimiometría

Cela Torrijos, Rafael

GI-1625-Química Analítica-Lugo

Herrero Latorre, Carlos

 

 

 

E1031L19-Análise cromatográfico de substancias bioactivas e contaminantes en matrices biolóxicas, ambientais e alimentarias

GI-2113-Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico

Carro Díaz, Antonia María

 

 

 

E1031L20-Optimización da preparación de mostra para a extracción multirresiduo selectiva

GI-2113-Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico

Carro Díaz, Antonia María

 

 

 

E1031L21-Planificación de experimentos: screening e optimización.

GI-2113-Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico

Carro Díaz, Antonia María