Universidad de Santiago de Compostela
Línea de Investigación: Química Física

Sublínea de investigación

Grupo de Investigación

Director/a del grupo

E1031L22-Dinámica das reaccións químicas

GI-1905-QUIMICA TEÓRICA E COMPUTACIONAL

Rodríguez Otero, Jesús

 

 

 

E1031L23-Dinámica de procesos ultrarrápidos

GI-1586-Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía

Rodríguez Prieto, María Flor

E1031L24-Dinámica de reaccións químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia y detección de moléculas individuales

E1031L25-Estudo dinámico e estrutural de sistemas supramoleculares e coloidais mediante sondas fluorescentes

 

 

 

E1031L26-Estudo teórico de interaccións intermoleculares

GI-1905-QUIMICA TEÓRICA E COMPUTACIONAL

Rodríguez Otero, Jesús

E1031L27-Estudo teórico de mecanismos de reaccións químicas

 

 

 

E1031L28-Monocapas

GI-1591-Fisicoquímica de superficies, biointerfaces e sistemas coloidais de interese farmacéutico

Sández Macho, María Isabel

 

 

 

E1031L29-Procesos de transferencia protónica fotoinducida

GI-1586-Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía

Rodríguez Prieto, María Flor

 

 

 

E1031L30-Procesos de transferencia protónica: Estudo teórico

GI-1905-QUIMICA TEÓRICA E COMPUTACIONAL

Rodríguez Otero, Jesús

E1031L31-Química cuántica: Avaliación de propiedades moleculares y de interacción

 

 

 

E1031L32-Química física do medio ambiente

GI-1588-Química Física Ambiental

Fiol López, Sarah

 

 

 

E1031L33-Química-física de coloides e interfases

GI-1470-Magnetismo e Nanotecnoloxía

López Quintela, Manuel Arturo

GI-1589-Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides

Vázquez Tato, José

 

 

 

E1031L34-Reaccións modelo de procesos enzimáticos

GI-1586-Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía

Rodríguez Prieto, María Flor

 

 

 

E1031L36-Simulación de formación e propiedades de nanoestruturas

GI-1470-Magnetismo e Nanotecnoloxía

López Quintela, Manuel Arturo