Universidad de Santiago de Compostela
Línea de Investigación: Química Inorgánica

Sublínea de investigación

Grupo de Investigación

Director/a del  grupo

 

 

 

E1031L37-Ciclación de tiosemicarbazonas en presencia de metais

GI-1579-Química de coordinación e Bioinorgánica

Sánchez Díaz, Agustín

 

 

 

E1031L38-Ciclometalación

GI-1581-Química Macrocíclica e Organometálica

Vila Abad, José Manuel

E1031L39- Complexos metálicos con ligandos dadores de fósforo e xofre

 

 

 

E1031L39- Complexos metálicos con ligandos dadores de fósforo e xofre

GI-1583-GI-1583

García Vázquez, José Arturo

 

 

 

E1031L40- Complexos metálicos con ligandos tiolatos

GI-1581-Química Macrocíclica e Organometálica

Vila Abad, José Manuel

GI-1583-GI-1583

García Vázquez, José Arturo

 

 

 

E1031L41-Compostos de coordinación polinucleares

GI-2126-Química de coordinación e supramolecular

Sanmartín Matalobos, Jesús

 

 

 

E1031L42- Compostos de metais con potencial actividade farmacolóxica

GI-1579-Química de coordinación e Bioinorgánica

Sánchez Díaz, Agustín

E1031L43-Interacción de especies metálicas e organometálicas con vitaminas

 

 

 

E1031L44-Química bioinorgánica e supramolecular

GI-1584-Química Bioinorgánica e Supramolecular

Maneiro Maneiro, Marcelino

 

 

 

E1031L45-Química de coordinación de metais de transición

GI-1581-Química Macrocíclica e Organometálica

Vila Abad, José Manuel

GI-1583-GI-1583

García Vázquez, José Arturo

 

 

 

E1031L46-Química de coordinación macrocíclica

GI-1581-Química Macrocíclica e Organometálica

Vila Abad, José Manuel

 

 

 

E1031L47-Química de coordinación e bioinorgánica

GI-1579-Química de coordinación e Bioinorgánica

Sánchez Díaz, Agustín

 

 

 

E1031L49-Química supramolecular

GI-2126-Química de coordinación e supramolecular

Sanmartín Matalobos, Jesús

 

 

 

E1031L50-Síntese de sondas fluorescentes para metais pesados en medios biolóxicos

GI-1579-Química de coordinación e Bioinorgánica

Sánchez Díaz, Agustín

 

 

 

E1031L51-Síntese electroquímica de complexos metálicos

GI-1583-GI-1583

García Vázquez, José Arturo

E1031L52-Tiosemicarbazonas derivadas de ferroceno: síntese e actividade farmacolóxica dos seus complexos metálicos e organometálicos

GI-1579-Química de coordinación e Bioinorgánica

Sánchez Díaz, Agustín

 

 

 

E1031L53-Complexos metálicos con ligandos potencialmente dinucleantes. Síntesis electroquímica de compuestos de coordinación

GI-1581-Química Macrocíclica e Organometálica

Vila Abad, José Manuel

GI-1583-GI-1583

García Vázquez, José Arturo