Universidad de Santiago de Compostela
Línea de Investigación: Química Orgánica

Sublíneas de investigación

 

Grupo de Investigación

 

Director/a del grupo

 

 

 

 

 

E1031L0Ñ-Química biolóxica e supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos e proteinas

 

GI-1611-Química Biolóxica e Supramolecular

 

Mascareñas Cid, José Luis

 

GI-2155-Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

 

González Bello, Concepción

 

 

 

 

 

E1031L22-Dinámica das reaccións químicas

 

GI-1603-Catálise Organometálica

 

Saa Rodríguez, Carlos Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L35-Reactividade e catálise

 

GI-1935-Reactividade e Catálise

 

Sardina López, Francisco Javier

 

 

 

 

 

E1031L54-Química biolóxica inorgánica e supramolecular: metalopéptidos

 

GI-2155-Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

 

González Bello, Concepción

 

 

 

 

 

E1031L55-Deseño, síntese e avaliación como antivirais e antineoplásicos de novos carbonucleósidos e isoazanucleósicos

 

GI-1597-Descubrimento e síntese de fármacos

 

Sotelo Pérez, Eddy

 

 

 

 

 

E1031L56-Metodoloxías QSAR e de avaliación

 

GI-1606-I+D de fármacos

 

Uriarte Villares, Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L57-Illamento, elucidación estrutural e síntese de produtos naturais

 

GI-1599-Novas Metodoloxías Sintéticas

 

Seijas Vázquez, Julio Antonio

 

 

 

 

 

E1031L59-Biomoléculas, determinación da configuración absoluta por RMN, produtos naturais bioactivos e polímeros biocompatibles

 

GI-1608-Nanomateriais e Moléculas Bioactivas

 

Riguera Vega, Ricardo Jesús

 

 

 

 

 

E1031L60-Catálise homoxénea con complexos metálicos

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique

 

 

 

 

 

E1031L61-Cálculos computacionais en química orgánica

 

 

 

 

E1031L62-Desenvolvemento de novas metodoloxías sintéticas de baixo impacto mediambiental

 

GI-1599-Novas Metodoloxías Sintéticas

 

Seijas Vázquez, Julio Antonio

 

 

 

 

 

E1031L63-Deseño de fármacos por ordenador

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

E1031L64-Deseño de inhibidores de aspartilproteasas de interese farmacolóxico

 

 

 

 

 

 

 

E1031L65-Deseño e síntese de novos antibióticos e herbicidas baseados en inhibición da biosíntese dos aminoácidos aromáticos

 

GI-2155-Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

 

González Bello, Concepción

 

 

 

 

 

E1031L66-Deseño e síntese de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciais

 

GI-1606-I+D de fármacos

 

Uriarte Villares, Eugenio

E1031L67-Deseño, síntese e estudo de antitumorais intercalantes do ADN

 

 

 

 

 

 

 

E1031L68-Deseño, síntese e avaliación como axentes neuroprotectores de novos peptidomiméticos de prolina

 

GI-1597-Descubrimento e síntese de fármacos

 

Sotelo Pérez, Eddy

 

 

 

 

 

E1031L69-Deseño, síntese e estudo de cumarinas con diferentes intereses farmacolóxicos

 

GI-1606-I+D de fármacos

 

Uriarte Villares, Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L70-Estudos de indución asimétrica en reacción de aza-Diels Alder

 

GI-1597-Descubrimento e síntese de fármacos

 

Sotelo Pérez, Eddy

 

 

 

 

 

E1031L72-Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

 

 

 

 

 

E1031L73-Metais de transición en síntese orgánica

 

GI-1603-Catálise Organometálica

 

Saa Rodríguez, Carlos Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L74-Novas metodoloxías sintéticas baseadas no emprego de radicais libres, reaccións de cicloadicións e de anelación

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

 

 

 

 

 

E1031L75-Preparación de compostos heterocíclicos con acción sobre o sistema nervioso central

 

GI-1606-I+D de fármacos

 

Uriarte Villares, Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L76-Química de carbohidratos: aplicación á síntese de compostos bioactivos e de novos materiais

 

GI-1608-Nanomateriais e Moléculas Bioactivas

 

Estévez Cabanas, Ramón J.

 

 

 

 

 

E1031L77-Química sintética, biolóxica e supramolecular

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique

 

 

 

 

 

E1031L78-Química biolóxica e supramolecular: nanotubos peptídicos

 

GI-2132-QUÍMICA SUPRAMOLECULAR E NANOTUBOS PEPTÍDICOS

 

Granja Guillán, Juan Ramón

 

 

 

 

 

E1031L79-Química de arinos: aplicacións en sínteses de produtos bioactivos e no desenvolvemento de materiais moleculares

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique

 

 

 

 

 

E1031L80-Reaccións tandem

 

GI-2132-QUÍMICA SUPRAMOLECULAR E NANOTUBOS PEPTÍDICOS

 

Granja Guillán, Juan Ramón

 

 

 

 

 

E1031L81-Reactividade e catálise

 

GI-1935-Reactividade e Catálise

 

Sardina López, Francisco Javier

 

 

 

 

 

E1031L82-Recoñecemento molecular e nanotecnoloxía

 

GI-2145-Materiais orgánicos avanzados

 

Torneiro Abuín, Mercedes

 

 

 

 

 

E1031L83-Síntese de compostos de interese agroalimentario

 

GI-1599-Novas Metodoloxías Sintéticas

 

Seijas Vázquez, Julio Antonio

 

 

 

 

 

E1031L84-Síntese de compostos que recoñecen o complexo catalítico enzima-acedo nucleico

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

 

 

 

 

 

E1031L85-Síntese de inhibidores enzimáticos

 

GI-2155-Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

 

González Bello, Concepción

 

 

 

 

 

E1031L86-Síntese de moléculas que recoñecen sitios básicos e ocos no ADN

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

 

 

 

 

 

E1031L87-Síntese en fase fluorosa

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique

 

 

 

 

 

E1031L88-Deseño, síntese e avaliación médica de compostos bioactivos e novos materiais

 

GI-2105-DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

 

Mouriño Mosquera, Antonio

 

 

 

 

 

E1031L89-Síntese e reactividade de compostos nitroxenados

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique

 

 

 

 

 

E1031L90-Síntese, reactividade e aplicacións de produtos naturais

 

GI-1608-Nanomateriais e Moléculas Bioactivas

 

Estévez Cabanas, Ramón J.

 

 

 

 

 

E1031L91-Novas estratexias sintéticas vía catálise organometálica

 

GI-1603-Catálise Organometálica

 

Saa Rodríguez, Carlos Eugenio

 

 

 

 

 

E1031L92-Nanografenos por aproximación ascendente: síntese, propiedades e aplicacións

 

GI-1595-Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos

 

Guitián Rivera, Enrique