Curo académico 2019/20: Relación de alumnos admitidos