Programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química

Línea de investigación:

Estructura y reactividad química

Grupo de investigación Profesor/a Área de Conocimiento Universidad
Cartografía de solos e paisaxe,físico-química, degradación e recuperación de solos e augas (GI-1245) FIOL LOPEZ, SARAH Química Fisica USC
Catálise Organometálica (GI-1603) FAÑANAS MASTRAL, MARTIN Quimica Orgánica USC
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN RIVERA, ENRIQUE CARLOS Quimica Orgánica USC
PEÑA GIL, DIEGO Quimica Orgánica USC
Pérez Meirás, María Dolores Quimica Orgánica USC
Descubrimento e síntese de fármacos (GI-1597) Coelho Cotón, Alberto José Quimica Orgánica USC
GARCIA MERA, XERARDO XUSTO Quimica Orgánica USC
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI , MASSIMO Química Fisica USC
Química de Sistemas y Química Funcional Supramolecular TORNEIRO ABUIN, MERCEDES Quimica Orgánica USC
MONTENEGRO GARCIA, JAVIER Quimica Orgánica USC
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) QUIÑOA CABANA, EMILIO Quimica Orgánica USC
SANCHEZ PEDREGAL, VICTOR MANUEL Quimica Orgánica USC
Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía (GI-1586) RIOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN Química Fisica USC
Rodríguez Prieto, María de la Flor Química Fisica USC
Química Cuántica (QF-3) Graña Rodriguez, Ana María Química Fisica UVigo
Mosquera Castro, Ricardo Antonio Química Fisica UVigo
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN LOPEZ, MANUEL Quimica Orgánica USC
GARCIA FANDIÑO, REBECA Quimica Orgánica USC
Química teórica e computacional (GI-1905) CABALEIRO LAGO, ENRIQUE MANUEL Química Fisica USC
Estévez Valcárcel, Carlos Manuel Química Fisica USC
FERNANDEZ RAMOS, ANTONIO Química Fisica USC
FERNANDEZ RODRIGUEZ, BERTA Química Fisica USC
RODRIGUEZ OTERO, JESUS Química Fisica USC
VAZQUEZ RODRIGUEZ, SAULO ANGEL Química Fisica USC
Reactividade e Catálise (GI-1935) GARCIA RIO, LUIS Química Fisica USC
LEIS FIDALGO, JOSE RAMON Química Fisica USC
PARAJO MONTES, MARIA MERCEDES Química Fisica USC
RODRIGUEZ DAFONTE, PEDRO Química Fisica USC