Programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química

Tesis doctorales


Tesis defendidas curso 2022/2023

Título Fecha de lectura Autoría Dirección
Analytical approaches for the determination of plant protection products used in viticulture. (Mención internacional) 30/09/2022 Leticia Pérez Mayán Isaac Rodríguez Pereiro
María Ramil Criado
Polidifenilacetilenos: Diseño, síntesis y aplicación 20/10/2022 Juan José Tarrio Cordeiro Emilio Quiñoa Cabana
Felix Manuel Freire Iribarne
Photoreactivity and Novel Designs in Smart Chiral Materials (Mención Internacional) 12/12/2022 Francisco Rey Tarrio Emilio Quiñoa Cabana
Felix Manuel Freire Iribarne
Comprehensive analytical strategies for new challenges in the control of cosmetic safety (Mención Internacional) 16/12/2022 Laura Rubio Lareu Carmen Maria Garcia Jares
Marta Lores Aguin
Metalaciclos transicionales con ligandos nitrogenados y de fósforo 16/12/2022 Basma Raad Shakir Al Janabi Juan Manuel Ortigueira Amor
Jose Manuel Vila Abad
Presence of toxic and hazardous substances in recycled rubber surfaces; environmental distribution and toxicological implications 13/01/2023 Daniel Armada Alvarez Maria Pilar Llompart Vizoso
María Celeiro Montero
Nanosistemas dendríticos para transporte de fármacos 24/02/2023 Roi Lopez Blanco Ricardo Jesus Riguera Vega
Eduardo Fernández Megía
Sistemas metalosupramoleculares como portadores de moléculas bioactivas 03/03/2023 Olaya Gómez Paz Ezequiel Manuel Vázquez López
Rosa Carballo Rial
Nuevas aproximaciones para hacer frente al desafío de la ineficacia de los antibióticos frente a las superbacterias 17/03/2023 Angela Rodriguez Costa Concepción Gonzalez Bello
Helix Induction Mechanisms in Poly(phenylacetylene)s bearing Oligopeptides as Pendants 17/03/2023 Elena Rivadulla Cendal Emilio Quiñoa Cabana
Felix Manuel Freire Iribarne
Orthogonal Metal Catalysis in Biological Systems 30/03/2023 Alejandro Gutierrez Gonzalez Jose Luis Mascareñas Cid
Fernando José López García
Novel synthetic methodologies via synergistic bimetallic catalysis 31/03/2023 Nuria Vazquez Galiñanes Martin Fañanas Mastral
Síntesis, estudio estructural y propiedades de péptidos y de N-alquilamidas de β- y γ aminoácidos derivados del ácido ciclohexanocarboxílico y del ácido (-)-shikímico 05/05/2023 David Reza Ramos Juan Carlos Estevez Cabanas
Ramon Jose Estevez Cabanas
Superchaotropicity, a New Mechanism for the Intracellular Delivery of Bioactive Molecules Using Boron Clusters 09/06/2023 Giulia Salluce Irene Lostale Seijo
Javier Montenegro Garcia
Advanced analytical methodologies for characterizing inorganic nanoparticles and assessing their impact on the aquaculture sector 07/07/2023 Cristian Suarez Oubiña Maria del Pilar Bermejo Barrera
Antonio Moreda Piñeiro
Transition metal promoted cycloadditions of strained three-membered carbocycles 14/07/2023 Eduardo Da Concepcion Vicente Fernando José López García
Jose Luis Mascareñas Cid
Enantioselective Assembly of Aza-Heterocycles through Pd(II)-Catalyzed Annulations Initiated by the Activation of C-H Bonds 21/07/2023 Jose Manuel Gonzalez Gonzalez Moises Gulias Costa
Jose Luis Mascareñas Cid

Tesis defendidas curso 2021/2022

Título Data de lectura Autoría Dirección
Composición química e capacidade antioxidante de produtos obtidos de camelias de Galicia 22/07/2022 Rocío Barreiro Rodríguez Carmen Salinero Corral

Efrén Pérez Santin
TÉCNICAS MINIATURIZADAS DE EXTRACCIÓN ACOPRADAS A CROMATOGRAFIA E ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM E DE ALTA RESOLUCIÓN PARA A DETERMINACIÓN DE COMPOSTOS ORGÁNICOS DE INTERESE AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL 22/07/2022 Lua Vazquez Ferreiro Maria Pilar Llompart Vizoso

Thierry Dagnac
Deseño e síntese de novos paladaciclos e platinaciclos. Estudos computacionais e aplicacións ópticas e biolóxicas. 21/07/2022 Francisco Reigosa Chamorro Maria Teresa Pereira Lorenzo

Jose Manuel Vila Abad
Avaliación das nanopartículas metálicas e do contido total de metais en produtos téxtiles e cosméticos 19/07/2022 Iria Rujido Santos Ma Carmen Barciela Alonso

Antonio Moreda Piñeiro
Anelacións Catalizadas por Metais de Transición en Medios Biolóxicos 14/07/2022 Joan Miguel Avila Jose Luis Mascareñas Cid

Maria Tomas Gamasa
Síntese de azaheterociclos mediante anelacións catalizadas por metais de transición que implican a activación de enlaces C-H 10/06/2022 Borja Cendón Mariño Jose Luis Mascareñas Cid

Moises Gulias Costa
Screening e análise cuantitativa de contaminantes de interese emerxente mediante técnicas cromatográficas acopladas á espectrometría de masas de baixa e alta resolución 19/05/2022 Veronica Castro Bustelo Jose Benito Quintana Alvarez

Maria Del Rosario Rodil Rodriguez
FeCl3 como catalizador en reaccións de formación de enlaces C-C e C-O a partir de alquenos. 16/05/2022 Karen Vilela Goñez Maria Rita Paleo Pillado

Francisco Javier Sardina Lopez
Deseños de novos materiais orgánicos híbridos para o recoñecemento proteico e o control de procesos celulares de transporte. 13/05/2022 Ivan Gallego Gomez Juan Ramón Granja Guillán

Javier Montenegro Garcia
Azaheterociclos a través de cicloadicións formais catalizadas por Pd(II) que implican activación de C-H 22/04/2022 Xandro Vidal Pereira Jose Luis Mascareñas Cid

Moises Gulias Costa
Novos deseños supramoleculares de péptidos cíclicos que conteñen gamma- ou delta-aminoácidos 20/04/2022 Alejandro Lamas Perez Juan Ramón Granja Guillán

Manuel Amorin Lopez
Contribución o estudio de péptidos de beta 2,2 y beta 2,3 aminoácidos cicloalcánicos y azacicloalcánicos: síntesis, estudio estructural e propiedades. 07/04/2022 Alberto Gerardo Fernandez Fernandez Juan Carlos Estevez Cabanas

Ramon Jose Estevez Cabanas
SÍNTESE E ESTUDO DE NOVOS HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) FUNCIONAIS CON ANEIS DE CATRO MEMBROS. 05/04/2022 Berta Álvarez Pérez Maria Dolores Perez Meiras
Diego Peña Gil
Estudo de sistemas supramoleculares baseados en mesóxenos quirais e aquirais: DBS e DSCG
25/03/2022 Fernán Berride García María Magdalena Cid Fernández
NOVAS ESTRATEGIAS ANALITICAS PARA A DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ASOCIADOS AO PROCESADO DE ALIMENTOS 04/03/2022 Jorge Antonio Custodio Mendoza Rosa Antonia Lorenzo Ferreira
Antonia Maria Carro Diaz
Deseño e síntese de helicenos e nanoestruturas de grafeno 18/02/2022 Jesus Alfonso Castro Esteban Maria Dolores Perez Meiras
Novas rutas sintéticas cara 1,4-dienilboronatos a través de reaccións catalíticas de alilboración de alquinos. 27/01/2022 Eva Rivera Chao Diego Peña Gil
COMPLEXOS DE LANTANOIDES COMO POTENCIAIS MOLÉCULAS IMÁN 21/01/2022 Julio Corredoira Vazquez Jesus Sanmartin Matalobos
Péptidos artificiais para o recoñecemento de ADN e formación controlada de clústers de ouro 17/12/2021 David Bouzada Reboredo Maria Matilde Fondo Busto
Marco Eugenio Vazquez Sentis
Novos Rutas Catalíticas a Azaheterociclos de Sete Membros Benzofusionados 03/12/2021 Álvaro Velasco Rubio Carlos Eugenio Saa Rodriguez
Jesus Angel Varela Carrete
Estudio do contido en elementos traza de zumos de froitas: desenrolo dun material de referencia certificado. 01/12/2021 Max José Belo De Souza Manuel Aboal Somoza
Ma Carmen Barciela Alonso
Control Estrutural de Péptidos Dirixidos á Membrana para a entrega de Proteínas Funcionais 26/11/2021 Marta Pazo Pascual Javier Montenegro Garcia
Nanomateriais Quirais con Propiedades Quirópticas Modulables 14/10/2021 Manuel Nuñez Martinez Emilio Quiñoa Cabana
Felix Manuel Freire Iribarne