Doctoral Programme in Chemical Sciences and Technology

Research line:

Material science: structure and functionality

Research group Professor Area University
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) GUITIAN RIVERA, ENRIQUE CARLOS Organic Chemistry USC
PEÑA GIL, DIEGO Organic Chemistry USC
Pérez Meirás, María Dolores Organic Chemistry USC
Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación (GI-1622) ABOAL SOMOZA, MANUEL Analytical Chemistry USC
Barciela Alonso, M.. Del Carmen Analytical Chemistry USC
BERMEJO BARRERA, MARIA DEL PILAR Analytical Chemistry USC
Domínguez González, María Raquel Analytical Chemistry USC
MOREDA PIÑEIRO, ANTONIO Analytical Chemistry USC
PEÑA VAZQUEZ, ELENA MARIA Analytical Chemistry USC
Grupo de Investigación en Química Molecular e Estructural (GI-1580) GARCIA SANTOS, MARIA ISABEL Physical Chemistry USC
Magnetismo e Nanotecnoloxía (GI-1470) LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO Physical Chemistry USC
VAZQUEZ VAZQUEZ, CARLOS Physical Chemistry USC
Materia Condensada & Materiais Funcionais (GI-2170) LAZZARI , MASSIMO Physical Chemistry USC
Rivadulla Fernández, José Francisco Physical Chemistry USC
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO ABUIN, MERCEDES Organic Chemistry USC
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) ESTEVEZ CABANAS, JUAN CARLOS Organic Chemistry USC
Fernández Megía, Eduardo Organic Chemistry USC
FREIRE IRIBARNE, FELIX MANUEL Organic Chemistry USC
QUIÑOA CABANA, EMILIO Organic Chemistry USC
RIGUERA VEGA, RICARDO JESUS Organic Chemistry USC
SECO CASTRO, JOSE MANUEL Organic Chemistry USC
Novas Metodoloxías Sintéticas (GI-1599) SEIJAS VAZQUEZ, JULIO ANTONIO Organic Chemistry USC
Vázquez Tato, María del Pilar Organic Chemistry USC
Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico (GI-2113) CARRO DIAZ, ANTONIA MARIA Analytical Chemistry USC
Química de coordinación e supramolecular (GI-2126) FONDO BUSTO, MARIA MATILDE Inorganic chemistry USC
Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides (GI-1589) VAZQUEZ TATO, JOSE Physical Chemistry USC
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) AMORIN LOPEZ, MANUEL Organic Chemistry USC
Granja Guillán, Juan Ramón Organic Chemistry USC
MONTENEGRO GARCIA, JAVIER Organic Chemistry USC
Química Orgánica 1 (QO-1) Vaz Araújo, Belén Organic Chemistry UVigo
Team Nano Tech (TNT) Salonen, Laura Maria Organic Chemistry UVigo