Doctoral Programme in Chemical Sciences and Technology

Research line:

Synthesis and catalysis

Research group Professor Area University
BIOILS_Biologically Active Organic Compounds and Ionic Liquids (QO-2) TOJO SUAREZ, EMILIA Organic Chemistry UVigo
Catálise Organometálica (GI-1603) FAÑANAS MASTRAL, MARTIN Organic Chemistry USC
NAPPI, MANUEL Organic Chemistry USC
SAA RODRIGUEZ, CARLOS EUGENIO Organic Chemistry USC
VARELA CARRETE, JESUS ANGEL Organic Chemistry USC
Catálise Organometálica e Materiais Moleculares Orgánicos (GI-1595) COBAS MARTINEZ, AGUSTIN ANTON Organic Chemistry USC
GUITIAN RIVERA, ENRIQUE CARLOS Organic Chemistry USC
PEÑA GIL, DIEGO Organic Chemistry USC
Pérez Meirás, María Dolores Organic Chemistry USC
Descubrimento e síntese de fármacos (GI-1597) Sotelo Perez, Eddy Organic Chemistry USC
Deseño, síntese e avaliación médica de compostos bioactivos e novos mateiriais (GI-2105) ALONSO ALONSO, RICARDO Organic Chemistry USC
MOURIÑO MOSQUERA, ANTONIO Organic Chemistry USC
Fisicoquímica de Coloides y Superficies (QF-2) Tojo Suárez, María Concepción Physical Chemistry UVigo
Magnetismo e Nanotecnoloxía (GI-1470) LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO Physical Chemistry USC
VAZQUEZ VAZQUEZ, CARLOS Physical Chemistry USC
LAZZARI , MASSIMO Physical Chemistry USC
Materiais orgánicos avanzados (GI-2145) TORNEIRO ABUIN, MERCEDES Organic Chemistry USC
Nanomateriais e Moléculas Bioactivas (GI-1608) ESTEVEZ CABANAS, JUAN CARLOS Organic Chemistry USC
Estévez Cabanas, Ramón José Organic Chemistry USC
Novas Metodoloxías Sintéticas (GI-1599) SEIJAS VAZQUEZ, JULIO ANTONIO Organic Chemistry USC
Vázquez Tato, María del Pilar Organic Chemistry USC
Química Bioinorgánica e Supramolecular (GI-1584) MANEIRO MANEIRO, MARCELINO Inorganic Chemistry USC
Química Biolóxica e Supramolecular (GI-1611) GULIAS COSTA, MOISES Organic Chemistry USC
LOPEZ GARCIA, FERNANDO JOSE Organic Chemistry USC
Mascareñas Cid, Jose Luis Organic Chemistry USC
Química Macrocíclica e Organometálica (GI-1581) LOPEZ ESTEVEZ, SUSANA Organic Chemistry USC
PEREIRA LORENZO, MARIA TERESA Inorganic Chemistry USC
VILA ABAD, JOSE MANUEL Inorganic Chemistry USC
Química Orgánica 1 (QO-1) Álvarez Rodríguez, María Rosana Organic Chemistry UVigo
Muñoz López, Luis Organic Chemistry UVigo
Rodríguez De Lera, Ángel Organic Chemistry UVigo
Souto Salgado, José Antonio Organic Chemistry UVigo
Vaz Araujo, Belén Organic Chemistry UVigo
Química Supramolecular e Fisicoquímica de Coloides (GI-1589) VAZQUEZ TATO, JOSE Physical Chemistry USC
Química supramolecular e nanotubos peptídicos (GI-2132) Granja Guillán, Juan Ramón Organic Chemistry USC
Reactividade e catálise (GI-1905) GARCIA RIO, LUIS Physical Chemistry USC
PALEO PILLADO, MARIA RITA Organic Chemistry USC
PARAJO MONTES, MARIA MERCEDES Physical Chemistry USC
RODRIGUEZ DAFONTE, PEDRO Physical Chemistry USC
SARDINA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER Organic Chemistry USC
Síntesis, Estructura y Simulación(QO-3) Fall Diop, Yagamare Organic Chemistry UVigo
Cid Fernández, Magdalena Organic Chemistry UVigo
Gómez Pacios, Generosa Organic Chemistry UVigo