Doctoral Programme in Chemical Sciences and Technology

Research line:

Data processing and chemometrics

Research group Professor Area University
Cromatografía e Quimiometría (GI-1626) RODRIGUEZ PEREIRO, ISAAC Analytical Chemistry USC
RUBI CANO, ELISA MARIA Analytical Chemistry USC
Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas (GI-2085) LLOMPART VIZOSO, MARIA PILAR Analytical Chemistry USC
Química analítica de compostos de interés alimentario, medioambiental e bioloxico (GI-2113) CARRO DIAZ, ANTONIA MARIA Analytical Chemistry USC
Química Analítica-Lugo (GI-1625) HERRERO LATORRE, CARLOS Analytical Chemistry USC